Prečo pracovať práve u nás?

RASTIEME A MÁME ÚSPECH

RASTIEME A MÁME ÚSPECH

Uvítame ako skúsených profesionálov, tak kandidátov bez predchádzajúcej praxe. Vďaka vám a novému impulzu z vonku rastieme každý rok.

PRÁCA VÁS BUDE BAVIŤ

PRÁCA VÁS BUDE BAVIŤ

Vďaka množstvu našich oddelení vždy nájdete prácu priamo pre vás. Pokiaľ budete túžiť po zmene, v ostatných oddeleniach vás radi privítajú.

POSTARÁME SA O VÁS

POSTARÁME SA O VÁS

Pracovať v AAA nie je len drina, ale taktiež zábava a mnoho hodnotných benefitov, z ktorých si vyberie naozaj každý.

Príbehy našich zamestnancov

Šárka Lelková Šárka Lelková
Šárka Lelková

Šárka Lelková začínala ako asistentka výkupného oddelenia pre Českú Republiku. Po necelých dvoch rokoch sa stala Teamleaderom administratívneho tímu.


Bola súčasťou ako businessu, tak i backoffice a momentálne pracuje na HR oddelení ako personálny konzultant.

Milan Chrobák Milan Chrobák
Milan Chrobák

Milan Chrobák rozbehol svoju kariéru v Hradci Králové na pozícii Testovacieho technika a po necelom pol roku prestúpil na pozíciu Manažéra výkupu. Teraz pôsobí ako trenér výkupných zručností, kde školí nováčikov a rozvíja seniorných výkupcov.

_OUR_STORY3_TEXT2

Honza Žilina Honza Žilina
Honza Žilina

Honza Žilina rozbehol svoju kariéru v roku 1998 na call centre. Po pol roku sa presunul z telefónu na oceňovacie oddelenie a zanedlho se stal supervízorom oceňovania vozidiel. Potom sa presunul na výkupné oddelenie.

Prešiel si pozíciami od reprezentanta call centra, cez manažéra bazaru, oceňovacieho supervízora pre ČR, Rusko a Maďarsko a teraz je na pozícii Branch Buying manažér.

Predaj

Financie

Výkup vozidiel

Servis

Príprava vozov

Call Centrum

IT

Ľudské zdroje

Marketing

Právne

Predaj finančných služieb

Predaj automobilov

Správa majetku

Správa vozového parku

Predaj

Oddelenie predaja sa stará o zákazníkov, ktorí si prišli vybrať do nášho autocentra vozidlo. Zamestnanci predaja sa pohybujú na predajnej ploche, oslovujú zákazníkov, zisťujú, aký typ auta si predstavujú, na aké účely budú auto využívať, alebo akú farbu vozidla klient preferuje. Našou úlohou je vyhovieť týmto požiadavkám a vďaka naozaj širokej ponuke vozov sme toho schopní. Ďalej nasleduje prezentácia vozidla. Súčasťou prezentácie je ukážka, vysvetlenie všetkých parametrov vozidla a testovacia jazda. Potom, čo si zákazník vyberie auto, ktoré najlepšie vyhovuje jeho požiadavkám, je potrebné vyriešiť otázku financovania vozidla. O túto službu sa stará oddelenie predaja finančných služieb. Po vybavení formalít v kancelárii sa predajcovia stretávajú s klientom ešte raz a tentoraz, aby odovzdali vozidlo zákazníkovi.

Financie

Oddelenie financií zodpovedá za finančné toky v skupine AAA Auto. V spolupráci s externými renomovanými poradenskými spoločnosťami riadi optimalizáciu finančných procesov a daňové pozície skupiny AAA Auto. Jednotlivé finančné tímy (IFRS & Projekty, Účtovníctvo, Bankovné operácie, Controlling, Centrálny nákup, Vymáhanie pohľadávok a hotovostný styk) úzko spolupracujú a podporujú ostatné oddelenia vo finančných aspektoch ich činností. Náš tím tvorí 70 profesionálov pôsobiacích v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku.

Výkup vozidiel

Zamestnanci oddelenia výkupu vozidiel majú na starosť zabezpečenie kompletného procesu výkupu. V prvom rade je potrebné vozidlo vykúpiť od zákazníka, o to sa starajú výkupci na pobočke, prípadne mobilný výkupci, ktorí za zákazníkmi dochádzajú. Títo zamestnanci vozidlo skontrolujú, vykonajú testovaciu jazdu, vyhodnotia všetky zistené informácie o vozidle a v spolupráci s naceňovacím oddelením určia jeho cenu. Nasleduje prezentácia ceny klientovi a vyjednávanie s cieľom uzavrieť s klientom obchod tak, aby boli spokojné obe strany.

Servis

Oddelenie servisu zabezpečuje opravy vozidiel určených na predaj a ich údržbu. Jedna časť oddelenia sa zaoberá opravou všetkých značiek osobných i dodávkových vozidiel, kde sa vykonávajú všetky opravy všetkých komponentov vozidiel, vrátane elektroniky vozidla. Druhou časťou je Mototechna servis s.r.o. autorizovaný partner Škoda Auto a.s .. Na tomto servise sa vykonávajú záručné aj pozáručné opravy vozidiel Škoda.

Príprava vozov

Oddelenie podpory predaja sa stará o prípravu vozidiel pred predajom. Je rozdelené na dve časti. Najskôr je potrebné vykúpené autá umyť, vyčistiť a celkovo pripraviť na predaj, túto činnosť zabezpečuje oddelenie starostlivosti o vozidlá. Potom, čo je vozidlo pripravené preberá ho oddelenia starostlivosti o predajnú plochu, ktoré pripraví informačnú ceduľu a vozidlo umiestni na vhodné miesto. Mimo to sa starajú aj o vozidlá, ktoré už na predajnej ploche stoja a v prípade potreby ich prevezú v rámci pobočiek. Pracovníci tohoto oddelenia majú možnosť pracovať s najlepšími produktmi a technológiami v odbore. Medzi najväčšie výhody práce na tomto oddelení patrí získanie cennej praxe a perfektná orientácia na automobilovom trhu. Pre radu našich zamestnancov toto oddelenie bolo skvelým odrazovým mostíkom pre kariéru v ďalších oddeleniach spoločnosti, ako napríklad predaj alebo výkup. Zaujímavosť: na Pražskej pobočke vyčistíme okolo 2000 áut mesačne.

Call Centrum

Call centrum hrá jednu z kľúčových rolí v rámci spoločnosti. Jedná sa o telefonickú podporu predaja a výkupu. Reprezentanti call centra majú individuálny prístup ku každému klientovi, v snahe zodpovedať jeho otázky a dohodnúť schôdzku na pobočke. Komunikujeme vo viac ako 15tich jazykoch, najčastejšie v českom a slovenskom . Byť súčasťou tohoto oddelenia znamená významne sa podielať na predajných výsledkoch celej firmy. Viac ako 50% všetkých obchodov je realizovaných práve prostedníctvom call centra. Vďaka prepracovanému školiacemu programu sa naši ľudia rýchlo naučia obchodným vedomostiam, strategickému mysleniu a zvládnu s nadhľadom riešiť aj tie najkomplikovanejšie požiadavky našich klientov. Zaujímavosť: Z radu zamestnancov call centra sú vďaka svojím získaným vedomostiam pravidelne vyberaní kandidáti na manažérske pozície v rámci celej spoločnosti. 

IT

IT sa stará o prevoz a rozvoj všetkých klúčových informačných systémov a je rozdelené na niekoľko podoblastí. Prevádzka serverov a sieťové infraštruktúry zaisťuje tím infraštruktúry, ktorý k tomu v rámci interného dátového centra využíva výkonné a moderné HW technológie. Vývoj aplikácie zaisťuje niekoľko vývojových tímov, ktoré rozvíjajú stávajúce aplikácie a súčasne vyvíjajú i nové moderné aplikácie v perspektívnych technológiách (webové, mobilné, business inteligencia, cloud, …). Neoddeliteľnou súčasťou je tím podpory, ktorý je v úzkom kontakte s užívateľom, stará sa o ich spokojnosť a pomáha im riešiť ich problémy s IT technológiami.

Ľudské zdroje

Oddelenie ľudských zdrojov sa stará o zamestnancov, či už budúcich, alebo súčasných. Nábor nových zamestnancov zaisťuje náborové oddelenie, ktoré komunikuje s kandidátmi, vedie pohovory a koordinuje nástupy nových zamestnancov. O nováčikov na obchodných pozíciách sa stará oddelenie tréningu, ktoré behom niekoľko týždňového školenia naučí nových zamestnancov všetko potrebné. Personálne oddelenie zaisťuje všetku personálnu agendu a poradenstvo pre manažérov a zamestnancov. Najobľúbenejšia je bezpochyby mzdová účtareň, ktorá má na starosti mzdy našich zamestnancov. Neoddeliteľnou súčasťou HR oddelenia je taktiež náš super benefit – detský kútik, kde sa dobré tety starajú o ratolesti pracovníkov pražskej pobočky.

Marketing

Základom marketingového oddelenia je cielene informovať zákazníkov o ponúkaných produktoch a službách s pozitívnym ovplyvnením ich rozhodovania pri nákupnom procese. Aktivity marketingu slúžia ako priama podpora predaja, súčasne podporujú a ovplyvňujú vytváranie a vnímanie značky spoločnosti v očiach širokej verejnosti. Oddelenie je rozčlenené do niekoľkých častí.

PR zaisťuje obojsmernú komunikáciu medzi spoločnosťou a verejnosťou. Web a PPC vyvíja a spravuje webovú prezentáciu spoločnosti aj celú ponuku produktov a služieb. On-line zaisťuje propagáciu produktov spoločnosti na externých weboch a sociálnych sieťach.

Produktový manažment definuje informácie o najžiadanejších produktoch a zodpovedá za ich mediálnu prezentáciu. Off-line zastrešuje marketingovú komunikáciu spoločnosti v ATL a BTL komunikačných kanáloch. Súčasťou oddelenia je produkcia, kreatívne oddelenie, DTP štúdio a nákup médií.

Právne

Hlavnou činnosťou právneho oddelenia je zaisťovanie kompletnej právnej agendy skupiny vrátane zastupovania spoločnosti pri súdnych a mimosúdnych rokovaniach. Každý deň pripravuje, tvorí, kontroluje a archivuje zmluvné a iné právne dokumenty. Spolupracuje s kolegami naprieč celou spoločnosťou a podieľa sa na významných projektoch firmy, napríklad otváranie nových pobočiek

Predaj finančných služieb

Oddelenie finančných služieb je neoddeliteľnou súčasťou predajného procesu. Pomáha zákazníkom vybrať si najvhodnejšiu možnosť financovania vozidla. Zamestnanci oddelenia finančných služieb nastavujú optimálne podmienky financovania a ponúka poistné a ďalšie doplnkové produkty. Okrem iného sú v kontakte s bankami a úverovými spoločnosťami, ktoré zastupujú pri predaji. Zaujímavosť: priemerný plat na pozícii je 1500€.

Predaj automobilov

Oddelenie predaja sa stará o zákazníkov, ktorí si prišli vybrať do nášho autocentra vozidlo. Zamestnanci predaja sa pohybujú na predajnej ploche, oslovujú zákazníkov, zisťujú, aký typ auta si predstavujú, na aké účely budú auto využívať, alebo akú farbu vozidla klient preferuje. Našou úlohou je vyhovieť týmto požiadavkám a vďaka naozaj širokej ponuke vozov sme toho schopní. Ďalej nasleduje prezentácia vozidla. Súčasťou prezentácie je ukážka, vysvetlenie všetkých parametrov vozidla a testovacia jazda. Potom, čo si zákazník vyberie auto, ktoré najlepšie vyhovuje jeho požiadavkám, je potrebné vyriešiť otázku financovania vozidla. O túto službu sa stará oddelenie predaja finančných služieb. Po vybavení formalít v kancelárii sa predajcovia stretávajú s klientom ešte raz a tentoraz, aby odovzdali vozidlo zákazníkovi. Aby boli naši predajcovia schopní poradiť a správne vozidlo ukázať, zúčastňujú sa pravidelne zaujímavých školení, pri ktorých sa dozvedajú rôzne novinky, tipy a vychytávky, s ktorými sa môžu zákazníci na trhu s autami stretnúť.

Správa majetku

Oddelenie správy majetku zastrešuje všetko, čo súvisí s majetkom spoločnosti. Registráciu vozov a poštové služby zariaďuje oddelenie prevodov. Údržba sa stará o opravy, prestavby, sťahovanie a všetko potrebné pri otváraní nových pobočiek. Dôležitou súčasťou je aj oddelenie firemných vozidiel, ktoré sa stará o vozidlá pre zamestnancov a zabezpečuje všetky činnosti s tým spojené. Oddelenie bezpečnosti má na starosti stráženie pobočiek, s čím súvisí správa kamerových systémov, trezory a mnoho ďalšieho. Veľmi dôležitý je aj sklad, v ktorom zamestnanci dostanú všetko vybavenie, ktoré pre svoju prácu potrebujú. Ďalej sa správa majetku stará o všetku evidenciu kľúčov, firemných bytov a kompletné zabezpečenie služobných ciest.

Správa vozového parku

Pracovníci oddelenia správy vozového parku kontrolujú vykúpené vozidlá, kde identifikujú závady a určujú náklady na opravy. Starajú sa o celý vozový park na svojej pobočke. Oddelenie zabezpečuje evidenciu všetkých vozidiel a ďalšej distribúcie na pobočky, podľa potreby. Stock, čiže správa vozového parku, zahŕňa aj logistiku a servis. Je zodpovedné za náklady spojené s predajom vozidiel, predajnú cenu, počty vozidiel na danej lokácii a ich profil. Jedná sa o veľmi pestrú prácu, kde nie je rutina, ale naopak každý deň sa zaoberajú otázkou ako dosiahnuť lepšiu efektivitu, aby na konci celého procesu bol spokojný zákazník. Na tomto oddelení sú nastavené jasné pravidlá, pretože sme nadnárodná spoločnosť, takže všetko riešime naprieč všetkými pobočkami a krajinami.

Ako išiel čas s AAA AUTO

1992Založená spoločnosť Auto USA pre dovoz áut z USA.

1994Otovrenie pražského autocentra a následné vytvorenie siete pobočiek po celej Českej republike.

2004Vstup spoločnosti na slovenský trh.

2006Vstup spoločnosti na maďarský a poľský trh.

2008Call centrum oslávilo 10. narodeniny a skupina AAA Auto sa podľa Ernst & Young dostáva do prvnej desiatky najväčších distribútorov automobilov v Európe.

2010AUTO predalo polmilionte vozidlo vo svojej osemnásťročnej histórii.

201220. výročie vzniku skupiny AAA Auto a novou generálnou riaditeľkou sa stala Karolína Topolová.

201415. októbra 2014 Zakladateľ a doterajší väčšinový vlastník spoločnosti AAA AUTO Tony Denny predal svoj podiel britsko-poľskému fondu Abris.

2014Začiatok expanzie značky Mototechna v Českej a Slovenskej republike. Spoločnosť AAA AUTO sa v rebríčku CZECH TOP 100 zaradila medzi prvých 50 najväčších spoločností v SR. Predali sme 69 000 vozidiel a dostali sa na celkový počet 1,9 milióna obslúžených zákazníkov výkupu a predaja.

Benefity v AAA AUTO

Zvýhodnené ceny vozidielZvýhodnené ceny vozidiel

Všetci zamestnanci majú možnosť získať skvelé podmienky pri kúpe vozidla.

Tréningová akadémiaTréningová akadémia

Podporujeme rozvoj, a preto ponúkame všetkým možnosť využiť interné kurzy a ďalej sa vzdelávať

Kultúrne a športové zážitkyKultúrne a športové zážitky

Organizujeme pravidelné teambuildingy, večierky a športové turnaje - minulý rok sme zorganizovali 26 teambuildingov vrámci SR.

Odmena za odporúčanieOdmena za odporúčanie

Každý zamestnanec môže odporučiť svojho známeho na niektorú z hľadaných a pozícií a získať odmenu až 220€.

Vložiť životopisZavrieť


# Nahrané # #
Zavřít V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prehlasujem, že dobrovoľne udeľujem na dobu 6 rokov svoj súhlas s tým, aby spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO: 47 918 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6024/B, ako prevádzkovateľ spracovávala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, emialova adresa, a to za účelom ponuky tovarov a služieb alebo zákazníckych výhod, oznamovanie marketingových akcii a súťaži. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, IČO 01759299, ktorý spracúva osobné údaje na území jedného alebo viacerých členských štátov Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a poskytnúť tretím osobám za vyššie vymedzeným účelom. Súhlasím s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť moje osobné údaje v uvedenom rozsahu tretej osobe, a to spoločnosti Service Plan SE, so sídlom Sokolovská 428/130, Praha 8, 186 00, Karlín, Česká republika, IČO: 02213214, Service Plan SE, organizačná zložka, IČO: 50 320 866, Klincova 35, 821 08 Bratislava. Zároveň udeľuje predávajúcemu súhlas na využitie elektronickej adresy pre potreby zasielania obchodných ponúk a marketingových ponúk v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Kontaktujte násZavrieť

Zavřít V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prehlasujem, že dobrovoľne udeľujem na dobu 6 rokov svoj súhlas s tým, aby spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO: 47 918 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6024/B, ako prevádzkovateľ spracovávala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, emialova adresa, a to za účelom ponuky tovarov a služieb alebo zákazníckych výhod, oznamovanie marketingových akcii a súťaži. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, IČO 01759299, ktorý spracúva osobné údaje na území jedného alebo viacerých členských štátov Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a poskytnúť tretím osobám za vyššie vymedzeným účelom. Súhlasím s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť moje osobné údaje v uvedenom rozsahu tretej osobe, a to spoločnosti Service Plan SE, so sídlom Sokolovská 428/130, Praha 8, 186 00, Karlín, Česká republika, IČO: 02213214, Service Plan SE, organizačná zložka, IČO: 50 320 866, Klincova 35, 821 08 Bratislava. Zároveň udeľuje predávajúcemu súhlas na využitie elektronickej adresy pre potreby zasielania obchodných ponúk a marketingových ponúk v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Facebook LinkedIn Instagram