Špecialista zákazníckej linky - PRAHA

Plný úväzok | Praha

Hovoríme len s klientmi, ktorí sa na nás obrátili sami - 60% vašich aktivít bude tvoriť vybavovanie prichádzajúcich hovorov, 40% budete volať ľuďom, ktorí nás sami kontaktovali napr. E-mailom. Nepožadujeme predošlé pracovné skúsenosti, iba chuť učiť sa a zdokonaľovať. Vítame tých, ktorí chcú stabilnú prácu v príjemnom prostredí a chodiť domov s čistou hlavou a dobrou výplatou, rovnako ako tých, ktorí chcú začať kariéru vo veľkej spoločnosti. Nie sme bežné call centrum, budete prekvapení, že možno mať aj takto príjemnú prácu. Desať z desiatich kolegov hovorí "So skúsenosťami z call centra AAA AUTO sa nikdy nestratíte!"

Špecialista zákazníckej linky s maďarčinou - PRAHA (UBYTOVANIE)

Plný úväzok | Praha

Hovoríme len s klientmi, ktorí sa na nás obrátili sami - 60% vašich aktivít bude tvoriť vybavovanie prichádzajúcich hovorov, 40% budete volať ľuďom, ktorí nás sami kontaktovali napr. E-mailom. Nepožadujeme predošlé pracovné skúsenosti, iba chuť učiť sa a zdokonaľovať. Vítame tých, ktorí chcú stabilnú prácu v príjemnom prostredí a chodiť domov s čistou hlavou a dobrou výplatou, rovnako ako tých, ktorí chcú začať kariéru vo veľkej spoločnosti. Nie sme bežné call centrum, budete prekvapení, že možno mať aj takto príjemnú prácu. Desať z desiatich kolegov hovorí "So skúsenosťami z call centra AAA AUTO sa nikdy nestratíte!"

Výkupný technik

Plný úväzok |

Hľadáme kolegu s výbornou znalosťou mechaniky automobilov a organizačnými schopnosťami. Budete sa priamo spolupodielať na fungovaní pobočky jednej z najdynamickejších firiem na trhu.
Vaše rozhodnutia budú priamo ovplyvňovať predajné výsledky pobočky.

Slovenské pobočky:
- Bratislava
- Trnava
- Nové Zámky
- Nitra
- Trenčín
- Žilina
- Martin
- Banská Bystrica
- Lučenec
- Poprad
- Košice
- Michalovce
- Prešov
- Liptovský Mikuláš

Vložiť životopisZavrieť

ŽivotopisVybrať súborSúbor nebol vybratý
Kliknutím na níže uvedené tlačítko "ODESLAT" uživatel souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých svých osobních údajů poskytnutých níže uvedené společnosti. Osobní údaje uživatele budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zavřít Tyto údaje poskytuje uživatel společnosti AAA Auto International a.s., IČO: 01759299, se sídlem Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 8, Čimice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19139 (dále jen „Správce“), výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání, a to na dobu trvání výběrového řízení. Uživatel má právo požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona a o vysvětlení či odstranění stavu podle § 21 Zákona, pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem. Výše uvedený souhlas může uživatel kdykoli odvolat. Správce bude s osobními údaji uživatele nakládat v souladu s právními předpisy vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě uživatele, kterého se údaje týkají.

Kontaktujte násZavrieť

Kliknutím na níže uvedené tlačítko "ODESLAT" uživatel souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých svých osobních údajů poskytnutých níže uvedené společnosti. Osobní údaje uživatele budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zavřít Tyto údaje poskytuje uživatel společnosti AAA Auto International a.s., IČO: 01759299, se sídlem Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 8, Čimice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19139 (dále jen „Správce“), výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání, a to na dobu trvání výběrového řízení. Uživatel má právo požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů ve smyslu § 12 Zákona a o vysvětlení či odstranění stavu podle § 21 Zákona, pokud se uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem. Výše uvedený souhlas může uživatel kdykoli odvolat. Správce bude s osobními údaji uživatele nakládat v souladu s právními předpisy vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě uživatele, kterého se údaje týkají.