Absolventi a študenti
zapojte sa do nášho tímu

Sme lídri trhu a potrebujeme skvele zladený tím.Pridajte sa.
Nemáte skúsenosti? Čakajú tu na vás! Priateľské prostredie pre
nás nie je fráza, ale fakt.

Vyberte si pozíciu

Prečo si vybrať prax v AAA AUTO?

 • Máte príležitosť poznať, ako funguje významná a dynamická obchodná spoločnosť, líder na trhu v oblasti nákupu a predaja automobilov.
 • Spoznáte spoločnosť a zoznámite sa s činnosťou rôznych oddelení.
 • Môžete priamo od nás získať odporúčanie k ďalšiemu kariérnemu rastu.
 • Sledujeme vaše pokroky, využívame váš potenciál a ďalej vás rozvíjame.

Pre študentov

Spoločnosť AAA AUTO je na špičke v obore hlavne vďaka kvalitným zamestnancom. Nechceme, aby nám unikol čo len jediný a preto vyhľadávame talentovaných študentov už počas ich štúdia. Prihláste sa na prax do AAA AUTO. Dostanete príležitosť ukázať, čo vo vás je.

 • Celoročnú prax prevažne pre študentov 3. a 4. ročníkov SŠ a SOU technických, dopravných oborov.
 • Tzv. súvislú prax pre študentov SŠ a SOU s technickým, obchodným alebo administratívnym zameraním.
 • Stáže pre študentov VŠ v rámci vypracovania záverečných prác.

Pre absolventov

Hľadajte písmeno A vo výpise pracovných pozícii. A znamená nielen absolvent, ale pre nás tiež A - team, ktorému venujeme špeciálnu starostlivosť, aby sme vám predali naše know-how, odhalili váš talent a posúvali vás ďalej v kariérnom rebríčku.

 • Podieľanie sa na neustálom raste výkonu našej spoločnosti.
 • Využijete svoje znalosti cudzích jazykov, IT vedomosti, manuálnu zručnosť, komunikačné a organizačné schopnosti.
 • Budete mať možnosť spolupracovať s kolegami v zahraničných pobočkách.
 • Využijete svoje teoretické znalosti praktickými úlohami s možnosťou vlastnej sebarealizácie a uplatnenia svojich kreatívnych nápadov.
 • Dôkladné zaškolenie vo vybranej profesii.
 • Podporu nadriadeného pri vykonávanej práci.
 • Priateľský tím a neformálne prostredie.
 • Zaujímavý príjem podľa odvedenej práce.

Pre školy

Dlhodobo spolupracujeme so školami, ktoré sa na nás obracajú ako na stabilnú a perspektívnu spoločnosť, kde nájdu ich absolventi reálnu možnosť uplatnenia.

 • Exkurziu v spoločnosti.
 • Prezentáciu pracovných príležitostí pre záverečné ročníky.
 • Realizáciu súvislých a celoročných praxí.

Partnerské školy: SOU Ohradní Praha, SPŠ Dopravní Praha, SŠAI Praha-Hostivař

Máte záujem o prax alebo partnerskú spoluprácu? Napíšte našej kolegyni na emailovú adresu: petra.riznerova@aaaauto.cz rada s vami preberie podrobnosti.

Vložiť životopisZavrieť


# Nahrané # #
Zavřít V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prehlasujem, že dobrovoľne udeľujem na dobu 6 rokov svoj súhlas s tým, aby spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO: 47 918 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6024/B, ako prevádzkovateľ spracovávala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, emialova adresa, a to za účelom ponuky tovarov a služieb alebo zákazníckych výhod, oznamovanie marketingových akcii a súťaži. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, IČO 01759299, ktorý spracúva osobné údaje na území jedného alebo viacerých členských štátov Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a poskytnúť tretím osobám za vyššie vymedzeným účelom. Súhlasím s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť moje osobné údaje v uvedenom rozsahu tretej osobe, a to spoločnosti Service Plan SE, so sídlom Sokolovská 428/130, Praha 8, 186 00, Karlín, Česká republika, IČO: 02213214, Service Plan SE, organizačná zložka, IČO: 50 320 866, Klincova 35, 821 08 Bratislava. Zároveň udeľuje predávajúcemu súhlas na využitie elektronickej adresy pre potreby zasielania obchodných ponúk a marketingových ponúk v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Kontaktujte násZavrieť

Zavřít V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prehlasujem, že dobrovoľne udeľujem na dobu 6 rokov svoj súhlas s tým, aby spoločnosť AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s., so sídlom Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava, IČO: 47 918 101, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6024/B, ako prevádzkovateľ spracovávala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, emialova adresa, a to za účelom ponuky tovarov a služieb alebo zákazníckych výhod, oznamovanie marketingových akcii a súťaži. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľa AURES Holdings a.s. Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, IČO 01759299, ktorý spracúva osobné údaje na území jedného alebo viacerých členských štátov Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a poskytnúť tretím osobám za vyššie vymedzeným účelom. Súhlasím s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť moje osobné údaje v uvedenom rozsahu tretej osobe, a to spoločnosti Service Plan SE, so sídlom Sokolovská 428/130, Praha 8, 186 00, Karlín, Česká republika, IČO: 02213214, Service Plan SE, organizačná zložka, IČO: 50 320 866, Klincova 35, 821 08 Bratislava. Zároveň udeľuje predávajúcemu súhlas na využitie elektronickej adresy pre potreby zasielania obchodných ponúk a marketingových ponúk v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Facebook LinkedIn Instagram